DIN7971-1990 開槽盤頭自攻釘

工藝:

詳細信息

DIN7971-1990 開槽盤頭自攻釘  材質、等級:8.8級、10.9級、12.9級 、A2-70、A4-70 、A4-80等

 

表面處理:鍍普通藍白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環保彩鋅、環保藍白鋅、環保達克羅等

 

鹽霧時間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理

 

電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

郵件咨詢:dm8026@18luosi.com

 

QQ咨詢:2850588428 

公稱直徑 ST2.2 ST2.9 ST3.5 (ST3.9) ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3
P 螺距 0.8 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
a 最大值 0.8 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
dk 最大值 4.2 5.6 6.9 7.5 8.2 9.5 10.8 12.5
最小值 3.9 5.3 6.54 7.14 7.84 9.14 10.37 12.07
k 最大值 1.35 1.75 2.1 2.25 2.45 2.8 3.2 3.65
最小值 1.15 1.5 1.85 2 2.15 2.5 2.85 3.3
n 公稱 0.6 0.8 1 1 1.2 1.2 1.6 1.6
最小值 0.66 0.86 1.06 1.06 1.26 1.26 1.66 1.66
最大值 0.8 1 1.2 1.2 1.51 1.51 1.91 1.91
t 最小值 0.55 0.75 0.95 0.05 1.15 1.35 1.55 1.8
最大值 0.8 1 1.25 1.4 1.5 1.7 1.95 1.95
y 最大值 C型 2 2.6 3.2 3.5 3.7 4.3 5 6
F型 1.6 2.1 2.5 2.7 2.8 3.2 3.6 3.6